Terms & Conditions


All sales are final. No refunds ♡ 

Products and services are offered by HeartBliss/ Vibrating Rhythms Lovably Illuminating
CVR nr. 33 00 43 46
Contact us at info@heartbliss.dk

Products are delivered digitally via email, online courses or remote sessions.

Products can be purchased via Visa, Mastercard,  AmericanExpress

All prices are in Danish kroner (DKK) or USD.

For subscriptions, the price as stated on the product page is automatically deducted for each subsription period. Receipt for the withdrawal will be sent by email. You will receive an email confirming your subscription registration after entering into the subscription.

Payment terms regarding Revive to Thrive, courses & workshops

Healing programs, courses and workshops take place at the specified times. In case of changes, you will be informed at least 24 hours in advance, unless it is due to illness or other emergency situations, you will be informed as soon as possible. Should programs, courses or workshops be canceled, you will receive a full refund. Registration for Revive to Thrive, any online courses or workshops is binding and the money will not be refunded. 

Payment terms regarding sessions

Purchase of Private sessions (incl. by mail or messenger) is binding and the session price is non refundable. You can change your appointment time up to 48 hours before your appointment. After the session, no money will be refunded. You are responsible for having a well-functioning telephone / network connection and calling me at the agreed time. If you do not call me at the agreed time or change your appointment time too late, the right to the full fee is reserved for the agreed session. If I am prevented from giving you your remote session, I reserve the right to cancel and change your appointment time. You will subsequently be offered the first available time and your payment will apply to this.

Rights

Camille Safijér & HeartBliss have all rights to the delivered digital products from HeartBliss.dk/com and heartbliss.simplerosites.com including all printed or digital material that is made available in relation to sessions, courses, workshops and products.

The right to use the individual products and material is obtained upon purchase. The right of use is personal. The products may only be used for personal use. All products must be treated confidentially and may not be shared with or passed on to third parties. Passing on or sharing products will end their efficacy.
The products may not be used for purposes other than those for which they were purchased. The products may not be copied or made the subject of public lending. The products may not be used commercially or in direct or indirect competition with Camille Safijér & HeartBliss without written agreement.
Camille Safijér's & HeartBliss' name may not be used for advertising or reference purposes without written permission.

General terms of use

These terms and conditions and this disclaimer apply to all users of Camille Safijér's website and cover all offers, treatments and advice on the website heartbliss.dk, heartbliss.com, heartbliss.simplerosites.com and billetto.dk/heartbliss and / or provided by Camille Safijér via other forms of communication such as e-mail, by telephone or by remote sessions.
The information on this website is of a general nature and may not be used as a substitute for advice, examination or treatment by a licensed physician or psychologist. The content must not be used as a basis for making diagnoses or determining treatment. Products, advice and treatments from Camille Safijér are not a compensation for medical and / or psychological diagnosis or treatment. Treatments or advice from Camille Safijér are no guarantee of a complete remission or healing of your situation.

Disclaimer

Camille Safijér can not be held responsible for any damages or inconveniences that are a consequence of the use or misuse of information on the website or other products and healing audio files.
Camille Safijér can not be held financially, legally or otherwise responsible for the decisions made by the visitors and / or clients of this website after receiving products or treatments from Camille Safijér or from this website.
When purchasing digital products, HeartBliss is not responsible for technical errors by the buyer, non-functional email addresses, junk or spam filters.

Subject to change

HeartBliss reserves the right to change and update the terms and conditions applicable to this website and to HeartBliss. It is therefore important that you keep up to date with changes. Reservations are made for printing errors and price errors.

Choice of law and venue

Any dispute between Camille Safijér / Vibrating Rhythms Lovably Illuminating and the buyer must be decided by the Copenhagen City Court as the first instance.

When you order service from this site it will be understood as your acceptance of these terms.

© 2022 Camille Safijér / HeartBliss / Vibrating Rhythms Lovably Illuminating. All rights reserved.HANDELSBETINGELSER

Alle produkter og ydelser udgår fra HeartBliss/ Vibrating Rhythms Lovably Illuminating
CVR nr. 33 00 43 46
Vi kan kontaktes på info@heartbliss.dk

Betaling 

Alt i shoppen kan k√łbes med Visa/Dankort, Visa, MasterCard og AmericanExpress.¬†Alle priser er i danske kroner (DKK).

Kortnummer, udl√łbsdato og kontrolcifre bliver krypterede og ikke gemt i web-forretningens systemer, n√•r dit k√łb er afsluttet.

Alle salg er endelige. Ingen refusion.

Abonnementsbetingelser

F√łrste rate forfalder den dato k√łbet foretages og efterf√łlgende p√• den dato der st√•r i din ordre. Du vil modtage¬†en kvittering for hver rate betaling.

For alle k√łb i shoppen via¬†ratebetaling, skal dit betalingskort g√¶lde for hele rate perioden. Du forventes selv at kontakte os, hvis du skifter kort¬†inden raterne er afbetalt. Herefter vil du modtage et link til betaling med det nye kort.

Betalingsbetingelser vedr√łrende sessioner

K√łb af Private sessioner (inkl. per mail) er bindende og sessionsprisen gives ikke retur. Du kan √¶ndre din tid op til 48¬†timer inden din aftale. Efter endt session gives der heller ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon/ netforbindelse og ringe mig op p√• den aftalte tid. Hvis du ikke ringer mig op til den aftalte tid eller aflyser for sent, forbeholdes retten til fuldt honorar for den aftalte session. Bliver jeg selv forhindret i at give dig din behandling, forbeholder jeg mig retten til at aflyse og √¶ndre din tid. Du vil efterf√łlgende blive tilbudt f√łrst kommende ledige tid og din betaling vil g√¶lde herfor.

Betalingsbetingelser vedr√łrende Revive to Thrive, kurser & workshops

Healings programmer, kurser og workshops afvikles p√• de angivne tidspunkter. I tilf√¶lde af √¶ndringer bliver du orienteret mindst 24 timer i forvejen, med mindre det er pga sygdom eller anden akut situation. Hvis programmer, kurser eller workshops skulle blive aflyst, f√•r du det fulde indbetalte bel√łb retur. Tilmelding til Revive to Thrive, online kurser og workshops er bindende og pengene gives ikke retur.¬†Hvis du ikke l√¶ngere √łnsker at deltage, kan din plads gives til en anden. Skriv til os.

Betalingsbetingelser & fortrydelsesret vedr√łrende produkter

Online digitale produkter (lydfiler) bliver leveret digitalt via din e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i l√łbet af f√• minutter, men i helt s√¶rlige tilf√¶lde kan der g√• op til fem hverdage. Der ydes ikke fortrydelsesret p√• digitale produkter.

Rettigheder

Camille Safijér & HeartBliss har alle rettigheder til de leverede digitale produkter fra HeartBliss.dk/com og heartbliss.simplerosites.com inklusiv al trykt eller digitalt materiale som stilles til rådighed i relation til sessioner, kurser, workshops og produkter.
Ved k√łb opn√•s brugsret til de individuelle produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkterne m√• kun benyttes til eget brug.¬†Alle produkter skal behandles fortroligt og m√• ikke udleveres, deles eller videregives til tredjepart. Videregivelse vil forringe produktets virkning.
Produkterne m√• ikke anvendes til andre form√•l end det, hvortil de er k√łbt.¬†Produkterne m√• ikke kopieres eller g√łres til genstand for offentligt udl√•n.¬†Produkterne m√• ikke anvendes kommercielt eller i direkte eller indirekte konkurrence med Camille Safij√©r & HeartBliss uden skriftlig aftale.
Camille Safij√©rs & HeartBliss‚Äô navn m√• ikke anvendes i reklame- eller reference√łjemed uden skriftlig tilladelse.

Generelle brugerbetingelser

Disse betingelser og denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle brugere af Camille Safijérs hjemmeside og dækker alle tilbud, behandlinger og rådgivning på hjemmesiden heartbliss.dk, heartbliss.com og billetto.dk/heartbliss og/eller givet af Camille Safijér via anden form for kommunikation så som e-mail, telefonisk eller ved fjernbehandling.
Oplysningerne p√• denne hjemmeside er af general karakter og kan ikke anvendes som erstatning for r√•dgivning, unders√łgelse eller behandling af en autoriseret l√¶ge eller psykolog. Indholdet m√• ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastl√¶gge behandling. Produkter, r√•dgivning og behandlinger fra Camille Safij√©r er ikke en kompensation for medicinsk og/eller psykologisk diagnose eller behandling. Behandlinger eller r√•dgivning fra Camille Safij√©r er ingen garanti for en fuldst√¶ndig healing eller helbredelse af din situation.

Ansvarsfraskrivelse

Camille Safij√©r kan ikke g√łres ansvarlig for nogen skader eller gener, der er en konsekvens af brug eller misbrug af informationer p√• hjemmesiden eller andre produkter og healings lydfiler.
Camille Safij√©r kan ikke blive holdt finansielt, juridisk eller p√• anden m√•de ansvarlig for beslutninger bes√łgene og/eller klienter fra denne hjemmeside tr√¶ffer efter at have modtaget produkter eller behandlinger fra Camille Safij√©r eller fra denne hjemmeside.
Ved k√łb af digitale produkter er HeartBliss ikke ansvarlig for tekniske fejl hos k√łber, ikke funktionsdygtige emailadresser samt junk- eller spamfiltre.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.
Camille Safijér kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder lydfiler og sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Forbehold for ændringer

HeartBliss forbeholder sig ret til at √¶ndre og opdatere de regler og betingelser, der g√¶lder for denne website og for HeartBliss. Det er derfor vigtigt, at du l√łbende holder dig orienteret om der er sket √¶ndringer.¬†Der tages forbehold for trykfejl og prisfejl.

Lovvalg & værneting

Eventuel uoverensstemmelse imellem Camille Safij√©r/ Vibrating Rhythms¬†Lovably Illuminating og k√łber, skal afg√łres ved K√łbenhavns byret som f√łrste instans.

Når du bestiller service fra denne side vil det blive forstået som din accept af disse betingelser.

© 2022 Camille Safijér/ HeartBliss/ Vibrating Rhythms Lovably Illuminating. Alle rettigheder forbeholdes.